12 marca 2017

Aktualności

 

 


19 października 2020 roku

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że uchwałą nr 118/IX/2020 Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu z dnia 19 października 2020 roku adw. Michał Lachowicz powołany został na Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

_________________________________________________________________________________________

20 marca 2020 roku

Szanowni Państwo,
 
Z uwagi na wielość  zapytań wpływających do Kancelarii odnoszących się do tzw. Tarczy antykryzysowej – nowego projektu rządowego Ministerstwa Rozwoju przygotowanego w celu pomocy przedsiębiorcom w czasie epidemii koronawirusa, przygotowaliśmy dla Państwa kilka krótkich prezentacji przybliżających nieco podstawowe informacje odnoszące się do tego pakietu. Materiały te powstały w oparciu o dostępne informacje medialne, w tym opublikowane na stronach rządowych, czy też innych organów państwowych i pozostają w pełni aktualne w dacie ich przygotowania. Biorąc jednak pod uwagę dynamiczną sytuację i możliwość pojawienia się nowych danych, w tym także całkowicie nowych rozwiązań zastrzegamy, że prezentacje te mogą wymagać w najbliższym czasie uaktualnienia lub dopracowania. Zespół Kancelarii nieustannie weryfikuje pojawiające się informacje, a naszym celem pozostaje zapewnienie naszym Klientom jak najlepszej ochrony prawnej w niewątpliwie trudnym czasie związanym z pandemią. 
W przypadku bardziej szczegółowych pytań lub woli uzyskania szerszych informacji na temat poszczególnych elementów tzw. tarczy zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.
 
Adw. dr Anna Koropczuk
T: + 48 601 679 495
Adw. Michał Lachowicz
T: + 48 502 131 731

 

Materiały do pobrania:

prezentacja kredyty

prezentacja ZUS VAT

prezentacja pracodawcy pracownicy


13 marca 2020 roku


1 lipca 2019 roku

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że od dnia dzisiejszego Kancelaria nawiązała ścisłą współpracę z Kancelarią Adwokacką adw. dr Anny Koropczuk. Wiedza, doświadczenie i zaangażowanie Pani Mecenas, będącej także mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów sądowych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu i w Świdnicy, pozwolą jeszcze bardziej ugruntować pozycję Kancelarii na rynku usług prawnych i pomogą w świadczeniu pomocy prawnej na najwyższym poziomie.

 


4 marca 2019 roku

Rząd planuje abolicję, dzięki której tysiące osób wyprostują sytuację prawną swoich nieruchomości.

Więcej pod adresem:

bit.ly/2EzbzZb

 


24 stycznia 2019 roku

Senat przyjął projekt nowelizacji ustawy – Prawo budowlane.

Więcej pod adresem:

bit.ly/2S4ZOyo

 


23 sierpnia 2018 roku

Stacjonarne fotoradary rejestrujące przejazd na czerwonym świetle nie są oznakowane i działają bez podstawy prawnej.

Więcej pod adresem:

bit.ly/2of5hXc

 


21 sierpnia 2018 roku

Sąd Najwyższy ma zdecydować, czy do działki rolnej stosuje się 10 letnie ograniczenie sprzedaży, gdy była ona nabyta na podstawie egzekucji z nieruchomości, wszczętej przed 30 kwietnia 2016 r. ale przysądzono o własności po tej dacie, gdy obowiązywała już restrykcyjna ustawa o obrocie nieruchomościami.

Więcej pod adresem:

bit.ly/2PEA4Jk

 


27 lipca 2018 roku

Prezydent podpisał nowelizację prawa o własności lokali.

Więcej pod adresem:

bit.ly/2v4DM6i

 


30 czerwca 2018 roku

Z dniem 1 lipca 2018 roku znikają papierowe znaki opłaty sądowej!

Więcej pod adresem:

bit.ly/2NhjDI5

 


28 czerwca 2018 roku

Testament ustny: krewni mogą słuchać ostatniej woli. Obecność rodziny i obdarowanych przy ustnym testamencie nie dyskwalifikuje go.

Więcej pod adresem:

bit.ly/2tFHy5n

 


19 czerwca 2018 roku

Tajemnica adwokacka to nie jest przywilej prawników, lecz prawo strony – przypominają adw. prof. Maciej Gutowski i adw. prof. Piotr Kardas we wspólnym artykule, który ukazał się w „Rzeczpospolitej”. 

Artykuł nosi tytuł „Jak zepsuć proces cywilny” i jest krytyczny do projektu ustawy z 17 maja 2018 r. o zmianie ustawy kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw przedstawiony przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Projekt wprowadza możliwość zwolnienia świadka występującego w postępowaniu cywilnym z tajemnicy służbowej i zawodowej lub związanej z pełnieniem funkcji.

Więc pod adresem:

bit.ly/2yxcOse

 


4 czerwca 2018 roku

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt  ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tzw. ustawa deweloperska) zakładjący m.in. likwidocję otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych bez zabezpieczenia.

Więcej pod adresem:

bit.ly/2Jaa352

 


29 maja 2018 roku

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu cywilnego – krótsze treminy przedawnień.

Więcej pod adresem:

bit.ly/2LIUtqyV

 


7 maja 2018 roku

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej opublikował na swojej stronie internetowej wniosek GetBack S.A.  o otwarcie wobec spółki przyspieszonego postępowania układowego. Właściciele obligacji GetBack odzyskają tylko część swoich pieniędzy i to w ratach do 2025 roku. Część długu ma zostać zamieniona na akcje. Tak w skrócie wygląda plan restrukturyzacyjny spółki.

Więcej pod adresem:

bit.ly/2I1gRxf

Wniosek GetBacka S.A. dostępny pod adresem:

bit.ly/2K0UVmi

 


10 kwietnia 2018 roku

Umowa kredytu złotowego indeksowanego do waluty obcej nie zawierająca sposobu zmiany oprocentowania kredytu, zastrzegająca na rzecz banku prawo dowolnego kreowania kursów walut na potrzeby rozliczenia kredytu, przy jednoczesnym braku odpowiedniego pouczenia o  ryzyku takiego zobowiązania jest nieważna – orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach.

Więcej pod adresem:

bit.ly/2J1tkRH

 


3 kwietnia 2018 roku

Ruszyła reforma Sądu Najwyższego. Dyscyplinarki z ławnikami, kontrola starych wyroków i wymiana połowy składu czeka SN. Takie zmiany przewiduje wchodząca 3 kwietnia br. w życie nowa ustawa o Sądzie Najwyższym, autorstwa prezydenta, która ma zaprowadzić fundamentalne zmiany w tym sądzie, a pośrednio w całym sądownictwie.

Więcej pod adresem:

bit.ly/2Gu4FZj


16 marca 2018 roku

Przełomowa uchwała Sądu Najwyższego – można wyjątkowo odrzucić niechciany spadek po terminie.

Więcej pod adresem:

http://bit.ly/2HKgBCq

 


5 marca 2018 roku

UCHWAŁA NR 67/2018

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 5 marca 2018 r.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przypomina, że ostatnia nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa przerywa określoną w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej kadencję sędziów – członków tego organu. Trwający obecnie proces wyboru 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa nie spełnia jednak wymogów przewidzianych zarówno przepisem art. 187 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jak i nowym przepisem art. 9a ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Zgodnie ze wskazanymi powyżej normami wybór 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa ma zostać dokonany spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i wojskowych. Tymczasem wśród zgłoszonych i rozpatrywanych kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa nie ma ani jednego kandydata spośród sędziów Sądu Najwyższego.

Brak wymaganej Konstytucją i przepisami ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa reprezentacji kandydatów podlegających wyborowi sprawia, iż niezależnie od wątpliwości dotyczących zgodności ustawy o KRS z Konstytucją RP, Krajowa Rada Sądownictwa zostanie obsadzona w sposób wadliwy z punktu widzenia zapisów ustawowych, co może mieć istotne znaczenie dla oceny ważności i skuteczności podejmowanych przez ten organ decyzji.

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej (Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

 


28 lutego 2018 roku

Z przyjemnością informuję, że w dniach 1-4 marca 2018 roku brać będę udział w XXXV Jubileuszowych Narciarskich Mistrzostwach Adwokatury. Zawody biegowe, narciarskie i snowboardowe zaplanowane zostały po polskiej i czeskiej stronie Karkonoszy, w Szklarskiej Porębie Jakuszycach oraz ośrodku narciarskim Ski Areal Rejdice. Proszę trzymać kciuki!

adw. Michał Lachowicz

 

Aktualizacja: 5 marca 2018 roku:

Zaświadczenie

 


8 lutego 2018 roku

Przełomowe orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie zwolnienia z PIT przy sprzedaży mieszkania lub domu przed upływem pięciu lat od jego nabycia.

Więcej pod adresem:

http:bit.ly/2C8X6jz

 


5 lutego 2018 roku

W sprawie pomysłu Ministerstwa Sprawiedliwości, by wprowadzić aplikację uniwersytecką, jako alternatywną drogę do zawodów prawniczych, wypowiedzieli się we wspólnym liście otwartym Prezesi Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Izby Radców Prawnych.

Więcej pod adresem:

http:bit.ly/EJlfyO

 


19 stycznia 2018 roku

Przepisy o szerszych granicach obrony koniecznej już obowiązują.

Więcej pod adresem:

http:bit.ly/2BaE6V2

 


8 stycznia 2018 roku

Kierowca, który przekracza dozwoloną prędkość, wioząc ciężarną do szpitala, uniknie kary.

Więcej pod adresem:

http:bit.ly/2CV4qUe

 


27 grudnia 2017 roku

Wraz z Nowym Rokiem w życie wchodzi nowelizacja przepisów Prawa wodnego. Starosta będzie mieć prawo pierwokupu nieruchomości z basenem czy oczkiem wodnym.

Więcej pod adresem:

http://bit.ly/w2CjzJ8u

 


18 grudnia 2017 roku

Stanowisko Naczelnej rady Adwokackiej w sprawie zmian w wymiarze sprawiedliwości:

UCHWAŁA Nr … /2017

NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ

z dnia 18 grudnia 2017 roku

Naczelna Rada Adwokacka, w głosowaniu obiegowym, działając na podstawie art. 1 ust. 1 w zw. z art. 58 pkt. 9 prawa o adwokaturze postanowiła:

  1. negatywnie zaopiniować uchwalone ustawy: a) o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, b) o Sądzie Najwyższym,
  2. zwrócić się do władz Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie działań zmierzających do ochrony ładu konstytucyjnego, zmienianego w następstwie uchwalenia powyższych ustaw.
 UZASADNIENIE

 

Uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyjęte przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej bez poprawek: ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, jak również ustawa o Sądzie Najwyższym, zawierają postanowienia głęboko ingerujące w ustrój Rzeczypospolitej Polskiej, którego jednym z trzech filarów, w świetle przepisów obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jest odrębna i niezależna od innych władza sądownicza, sprawowana przez sądy i trybunały.

Podstawą określonego w Konstytucji, zaaprobowanego przez Naród Polski w drodze referendum, ustroju Rzeczpospolitej Polskiej jest zasada trójpodziału władzy. Zasada ta wyklucza rozwiązania ustawowe, umożliwiające sprawowanie przez władzę wykonawczą zwierzchniej kontroli nad władzą sądowniczą. W jej świetle niedopuszczalne jest uchwalanie przepisów, które mogą faktycznie prowadzić do zmiany ustroju państwa bez zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Niezawisłe sądownictwo z Sądem Najwyższym na czele, chronione przez nienaruszalną w trakcie konstytucyjnej kadencji Krajową Radę Sądownictwa stwarza gwarancje ochrony praw każdego obywatela.

Naczelna Rada Adwokacka stoi na stanowisku, że procedowanie powyższych ustaw, ze względu na szczególne znaczenie dla Rzeczypospolitej Polskiej, winno odbywać się w ramach szerokiego konsensusu społecznego, gdyż Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Uchwalanie prawa, które dotyczy najważniejszych gwarancji każdego obywatela w kraju doświadczonym jak żaden inny problemem sądownictwa podległego władzom narzuconych Narodowi reżimów, wymaga głębokiego namysłu i ponadpartyjnej zgody. Każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej ma pełne prawo do obawy przed zmianami zbyt szybkimi, zbyt drastycznymi i zbyt głębokimi w świetle gwarancji konstytucyjnych. Rozumienie i poszanowanie praw obywateli to obowiązek każdego polityka, zwłaszcza sprawującego władzę.

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej (Jacek Trela)
Adw. Jacek Trela

 


15 grudnia 2017 roku

Wychodząc z założenia, że jednym z podstawowych obowiązków adwokatów jest stałe podnoszenie swoich kwalifikacji i wymiana poglądów ze specjalistami zajmującymi się preferowanymi przez danego adwokata dziedzinami prawa, biorę udział w licznych spotkaniach, sympozjach naukowych i konferencjach. W dniu 15 grudnia 2017 roku uczestniczyłem w roli słuchacza w ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na temat obrotu gruntami rolnymi w polskim systemie prawnym. Gratuluję wszystkim prelegentom znakomitych wystąpień, podczas których omówiono wiele ciekawych zagadnień tak teoretycznych, jak i praktycznych.

adw. Michał Lachowicz

 


8 grudnia 2017 roku

Rewolucyjne zmiany w ustawie deweloperskiej. Urządz Ochrony Konkurencji i Konsumentów pracuje nad nowelizacją przepisów zakładającą m.in. likwidację otwartych rachunków powierniczych nieposiadających ani gwarancji bankowej, ani ubezpieczenia, lepszą ochronę pieniądzy kupującego przed bankructwem banku, objęcie umową deweloperską  nie tylko mieszkania, ale i miejsca postojowego w garażu podziemnym.

Więcej pod adresem:

http://bit.ly/2AjK0UF

 


24 listopada 2017 r.

Przełomowe orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego – przedsiębiorca może rozliczyć w kosztach spotkanie promocyjne, razem z kolacją, koncertem i noclegiem.

Więcej pod adresem:

http://bit.ly/2B8kP3h

 


20 listopada 2017 r.

Podział majątku dorobkowego małżonków w trakcie postępowania egzekucyjnego jest niedopuszczalny, jesli szkodzi wierzycielowi.

Więcej pod adresem:

http://bit.ly/2hPuyr5

 


10 listopada 2017 r.

Przez dostęp do drogi publicznej należy rozumieć dostęp prawny i faktyczny. Prawny oznacza, że musi on wynikać wprost z przepisu prawa, czynności prawnej bądź orzeczenia sądowego. Faktyczny, że musi rzeczywiście zapewniać możliwość przejścia i przejazdu do drogi publicznej.

Więcej pod adresem:

http://bit.ly/2iKAbDG

 


7 listopada 2017 r. 

Czynność wskazania lokalu socjalnego czyli czynność stanowiąca ofertę zawarcia umowy najmu nie ma charakteru administracyjnoprawnego, gdyż zmierza do nawiązania stosunku cywilnoprawnego najmu lokalu – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.

Więcej pod adresem:

http://bit.ly/2hPjjfg

 


31 października 2017 r.

Osoba, która wynajmuje mieszkanie turystom na krótki okres, może płacić zryczałtowany podatek według stawki 8,5 proc. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu prawomocnym wyrokiem w sprawie o sygn.akt: I SA/Wr 251/17 zakwestionował  stanowisko fiskusa w sprawie rozliczenia najmu.

Więcej pod adresem:

http://bit.ly/2zgwTBJ

 


16 października 2017 r.

Spółdzielnie mieszkaniowe dostaną grunty pod swoimi budynkami. Ministerstwo Sprawiedliwości chce uporządkować sytuację prawną budynków wielorodzinnych, które dziś stoją na gruntach o niejasnym stanie prawnym. W całej Polsce są ich tysiące, choć najwięcej w Warszawie, w dużych spółdzielniach mieszkaniowych.

Więcej pod adresem:

http://bit.ly/2yP4YKO

 


26 września 2017 r.

Szanowni Państwo,

Niniejszym zawiadamiam, że w najbliższy piątek – 29.09.2017 r. – konsultacje w ramach darmowej pomocy prawnej nie odbędą się z uwagi na nieplanowany uprzednio wyjazd służbowy. Za utrudnienia najmocniej przepraszam.

adw. Michał Lachowicz

 


19 września 2017 r.

Ruszyła kampania informacyjna „Adwokat pomaga”.

Kampania to jeden z projektów realizowanych przez Komisję Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej NRA.

Film „Adwokat dla zatrzymanego” to pierwsza z akcji, powstała w odpowiedzi na ostatnie wydarzenia dotyczące postępowania funkcjonariuszy policji w stosunku do zatrzymanych. Ma ona na celu przede wszystkim uświadomienie społeczeństwu, że każda osoba zatrzymana ma prawo do adwokata. Przebieg pierwszych czynności z udziałem zatrzymanego bardzo często przesądza o losach całego postępowania. Warto znać swoje prawa i z nich korzystać. Nawiązanie kontaktu z adwokatem przy pierwszych czynnościach procesowych ma ogromny wpław na  pozycję osoby zatrzymanej w całym postępowaniu.

W ramach kampanii przewidziane są kolejne spoty przedstawiające sytuacje, w których pierwszy kontakt z adwokatem jest kluczowy. Organizatorzy planują także cykl postów, w których główne role odegrają porady ukazujące kiedy i w jaki sposób skorzystać z usług adwokata.

Pierwszy spot dostępny jest pod adresem:

http://tnij.at/179493

Źródło informacji: Lex News Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

 


8 września 2017 r.

Z dniem 9 września br. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Spółdzielnie czekają istotne zmiany, choć nowe przepisy budzą sporo wątpliwości.

Więcej pod adresem:

http://bit.ly/2gNXHhy

 


25 sierpnia 2017 r.

Pierwszy wyrok na podstawie znowelizowanych przepisów Kodeksu karnego chroniących lokatorów przed tzw. czyścicielami kamienic.

Węcej pod adresem:

http://bit.ly/2vn3fWO

 


18 sierpnia 2017 r.

Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygn. akt: II FSK 1919/15 orzekł, że spadkobierca, który w celu spłaty długów spadkowych zbywa wchodzącą w skład spadku nieruchomość przed upływem 5 lat od daty nabycia spadku, nie może liczyć na ulgę podatkową i zobowiązany jest do zapłaty 19% podatku dochodowego.

Więcej  pod adresem:

http://bit.ly/2v7uHGZ

 


10 sierpnia 2017 r.

Szanowni Państwo, 

Od dnia 18 sierpnia 2017 roku Kancelaria wprowadza do swojej oferty darmową pomoc prawną dla osób najbardziej potrzebujących. Konsultacje odbywać będą się w każdy piątek od godz. 12.00 do godz. 14.00 w siedzibie Kancelarii i obejmować będą wyłącznie porady prawne. Maksymalny czas trwania porady to 30 minut.

Zapraszam serdecznie,
Adw. Michał Lachowicz

 


7 sierpnia 2017 r.

W związku z realizacją rządowego programu Mieszkanie+ w życie wejdą niebawem przepisy regulujące m.in. nowy rodzaj najmu – najem instytucjonalny. Z założenia właścicielom lokali ma być łatwiej pozbyć się lokatora, który zalega z zapłatą czynszu.

Więcej pod adresem:

http://bit.ly/2vbelQR

 


20 lipca 2017 r.

Stanowisko Naczelnej rady Adwokackiej w sprawie zmian w wymiarze sprawiedliwości:

UCHWAŁA NR 25/2017

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 18 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w wymiarze sprawiedliwości

Naczelna Rada Adwokacka, w związku z uchwaleniem zmian w ustawach o ustroju sądów powszechnych i Krajowej Radzie Sądownictwa oraz pracami nad ustawą o Sądzie Najwyższym, apeluje do władz publicznych o poszanowanie oraz ochronę ładu konstytucyjnego i sprzeciwia się zmianom ustrojowym dokonywanym bez zachowania procedury zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Obywatele oczekują prawdziwych reform: odformalizowania i uproszczenia skomplikowanych procedur, zniesienia barier sądowych, wprowadzenia rozwiązań prawnych zwiększających tempo rozpoznawania spraw, w tym nowoczesnego zarządzania i szerokiej informatyzacji wymiaru sprawiedliwości, jak również podniesienia efektywności modelu rozpoznawania spraw. Uchwalone i projektowane zmiany, skutkując upolitycznieniem wymiaru sprawiedliwości, nie mogą przyczynić się do jego usprawnienia.

Adwokatura przypomina, że niezależny wymiar sprawiedliwości to wspólne dobro wszystkich Polaków – gwarancja podstawowych praw i wolności obywatelskich. Naruszenie tych wartości godzi w interesy obywateli oraz wyklucza nasz kraj z grona demokratycznych państw prawa.

Naczelna Rada Adwokacka, podtrzymując stanowisko co do potrzeby wprowadzenia proobywatelskich zmian w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, wskazuje, że uchwalone ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych, jak również zgłoszony przez grupę posłów projekt ustawy o Sądzie Najwyższym nie realizują postulatów ukierunkowanych na usprawnienie i zwiększenie efektywności ochrony praw obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Wskazujemy, że powyższe rozwiązania tworzą zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania sądów w demokratycznym państwie prawnym. Regulacje zawarte w wymienionych aktach prawnych w istotnym zakresie nie dadzą się pogodzić z podstawowymi zasadami konstytucyjnymi, w tym z zasadą: podziału władzy, niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziów oraz z konstytucyjnie określoną kadencyjnością Członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Tym samym naruszają określone w Konstytucji RP ustrojowe podstawy Państwa Polskiego.

Uchwalone ustawy o ustroju sądów powszechnych i Krajowej Radzie Sądownictwa oraz projekt ustawy o Sądzie Najwyższym pozostają w sprzeczności z konstytucyjnymi zasadami przyzwoitej legislacji zarówno z uwagi na zawarte w nich rozwiązania ustrojowe, w istocie zmieniające postanowienia ustawy zasadniczej, jak i ze względu na tryb wprowadzania zmian normatywnych w zakresie ustrojowej pozycji Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. Przyjęty sposób procedowania nad projektami ustaw podważa zaufanie obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Uchwalone i projektowane rozwiązania ustawowe godzą w konstytucyjne fundamenty funkcjonowania organów władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej, naruszają spójność wyrażającego demokratyczne wartości systemu prawnego oraz osłabiają podstawy ochrony praw i wolności obywateli.

Znaczenie uchwalonych i projektowanych zmian normatywnych dla porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej w pełni uwidacznia się zwłaszcza na tle sekwencjii tempa dokonanych w obecnej kadencji Sejmu i Senatu zmian dotyczących wymiaru sprawiedliwości, w tym w szczególności w kontekście destabilizacji ochrony konstytucyjności stanowionego prawa sprawowanej przez Trybunał Konstytucyjny. Realizowane w tej kadencji Sejmu i Senatu przedsięwzięcia legislacyjne zmierzają do osłabienia pozycji ustrojowej władzy sądowniczej na rzecz jednolitej władzy państwowej. Prowadzą do przyznania władzy ustawodawczej i wykonawczej istotnych uprawnieńw odniesieniu do sądownictwa, wykraczających poza granice określone w Konstytucji RP. Uchwalone i projektowane zmiany, podobnie jak w poprzednich przypadkach, są w szczególności zorientowane na zwiększenie wpływu Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego na funkcjonowanie i kształt sądownictwa.

Istota powyższych zmian sprowadza się do faktycznego przejęcia politycznej kontroli nad sądami, co stanowi naruszenie wyrażonej w art. 10 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasady podziału i równowagi władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

 


17 lipca 2017 r.

Roszczenie o odszkodowanie za działkę wywłaszczoną pod drogę zgłoszone po terminie wygasa

Więcej informacji pod adresem:

http://bit.ly/2u1EJfH

 


22 czerwca 2017 r.

W dniu dzisiejszym zapadło precedensowe dla rolników orzeczenie Sądu Najwyższego. Zgodnie z jego tezą notariusze nie będą już odmawiać rolnikom sporządzenia aktów darowizn przenoszących na najbliższych własność nieruchomości rolnych zakupionych po 30 kwietnia 2016 roku.

Więcej informacji pod adresem:

http://bit.ly/2rVYLbP

 


14 czerwca 2017 r.

Sąd Najwyższy rozstrzygnie, czy rezygnacja ze spadku wymaga ustalenia, że uprawnieni do niego w pierwszej kolejności już to zrobili.

Więcej informacji pod adresem:

http://bit.ly/2ss3DFR

 


7 czerwca 2017 r.

Wrocławski Sąd Apelacyjny w precedensowym wyroku zdyskwalifikował tzw. zatrute dowody uzyskane z przekroczeniem granic prowokacji, mimo że przepisy kodeksu postępowania karnego obowiązujące od 15 kwietnia 2016 r. dopuszczają taką możliwość.

Więcej informacji pod adresem:

http://bit.ly/2rAAMNB

 


30 maja 2017 r.

W umowie leasingu samochodu zostanie nałożony obowiązek płacenia abonamentu. Jak podaje money.pl – Toyota Leasing już żąda od swoich klientów podpisywania zobowiązania do zarejestrowania odbiornika radiowego.

Więcej informacji pod adresem:

http://bit.ly/2sRFAMw

 


23 maja 2017 r.

W ubiegłym tygodniu Sąd Najwyższy rozwiązał jeden z najważniejszych problemów dotyczących służebności przesyłu. Uchwałą podjętą w składzie siedmiu sędziów przesądził, że uprawnionym do ustanowienia służebności przesyłu jest nie tylko właściciel nieruchomości, ale także użytkownik wieczysty.

Więcej informacji pod adresem:

http://bit.ly/2rA2NVK

 


19 maja 2017 r.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pracuje nad nowelizacją Ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zmiany zasad zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. Według nowych zasad o zwrot taki ubiegać się będzie można przez 20 lat, a po okresie tym roszczenia ulegać będą przedawnieniu.

Więcej informacji pod adresem:

http://bit.ly/2sRoeiX

 


4 maja 2017 r.

Koniec użytkowania wieczystego. Za przekształcenie w prawo własności zapłacisz nawet osiem razy więcej niż sąsiad.

Więcej informacji pod adresem:

http://bit.ly/2rzXXYH

 


25 kwietnia 2017 r.

Ważny wyrok dla wszystkich użytkowników Ubera!

Więcej informacji pod adresem:

http://bit.ly/2s3h3I3

 


20 kwietnia 2017 r.

Jednym z podstawowych obowiązków ubezpieczonego jest minimalizowanie szkody, dlatego też powinien zgłosić ją ubezpieczającemu niezwłocznie.

Więcej informacji pod adresem:

http://bit.ly/2rTG5sk

 


13 kwietnia 2017 r.

Praktyki przedsiębiorców telekomunikacyjnych polegające na kopiowaniu dowodów tożsamości podczas zawierania umów nie mają podstawy prawnej. GIODO nakazał zaprzestania tych praktyk.

Więcej informacji pod adresem:

http://bit.ly/2qVGpDj

 


11 kwietnia 2017 r.

Przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach zapadł  pierwszy wyrok w sprawie rozliczeń blogerów. Nie ucieszy tych, którzy w prowadzeniu własnej strony internetowej zwietrzyli sposób na podatkowe oszczędności. Sąd uznał, że wydatki na przedmioty codziennego użytku nie mają związku z planowaną sprzedażą reklam na stronie. Od zakupów nie można więc odliczać VAT.

Więcej informacji pod adresem:

http://bit.ly/2rKtSnH

 


6 kwietnia 2017 r.

Z dniem 15 czerwca 2017 roku znikają detaliczne opłaty roamingowe w Unii Europejskiej. Pozwoli to telefonować i przesyłać dane zza granicy, płacąc tyle, ile u siebie w kraju.

Więcej informacji pod adresem:

http://bit.ly/2seTTy7