Wynagrodzenie za posadowienie instalacji przesyłowych na prywatnych gruntach

Na gruncie postępowań sądowych związanych z probelmatyką posadowienia na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych urządzeń przesyłowych wyłania się często problem odpowiedniego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. Sądy orzekające w tych sprawach nierzadko mają przy tym wątpliwość, jak ustalać wynagrodzenie, za jakie obciążenie nieruchomości się należy: czy tylko za pas eksploatacyjny niezbędny przedsiębiorstwu przesyłowemu do Read more about Wynagrodzenie za posadowienie instalacji przesyłowych na prywatnych gruntach[…]