Kiedy sprzedając nieruchomość unikniemy opodatkowania PIT

Co do zasady sprzedaż nieruchomości rodzi po stronie sprzedającego obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Do konkluzji takiej skłania przede wszystkim art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.). Wynika z niego, że jeżeli od nabycia nieruchomości (jej części, udziału, spółdzielczego własnościowego Read more about Kiedy sprzedając nieruchomość unikniemy opodatkowania PIT[…]

Jak przekształcić działkę rolną w budowlaną

Zakup gruntu rolnego z zamiarem przekształcenia go w grunt budowlany stanowi jeden z najlepszych i najbardziej opłacalnych rodzajów inwestycji, przede wszytskim z uwagi na cenę metra kwadratowego gruntu rolnego, która zasadniczo jest znacznie niższa niż cena za metr kwadratowy działki budowlanej. Procedura przekaształceniowa może być jednak problematyczna i czasochłonna. Miejscowy plan zagodpodarowania przestrzennego. Inwestor w pierwszej kolejności Read more about Jak przekształcić działkę rolną w budowlaną[…]

Dokumenty niezbędne do przeniesienia własności nieruchomości

W związku z częstym udziałem przy transakcjach związanych z obrotem nieruchomości w swojej codziennej praktyce pomagam moim Klientom w kompletowaniu niezbędnej dokumentacji, wymaganej przez notariuszy przed sporządzeniem aktów notarialnych. Warto wiedzieć, które dokumenty są niezbędne. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI: odpis zwykły z księgi wieczystej, podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest: wypis aktu Read more about Dokumenty niezbędne do przeniesienia własności nieruchomości[…]

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Przy okazji obrotu nieruchomościami coraz częściej Klienci Kancelarii zwracają się do mnie z prośbą o wyjaśnienie cóż to takiego świadectwo charakterystyki energetycznej. Pod pojęciem tym nie kryje się jednak coś wyjątkowo skomplikowanego. Termin ten wprowadzony został do polskiego ustawodawstwa z dniem 1 stycznia 2009 roku w związku z wdrożeniem dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Read more about Świadectwo charakterystyki energetycznej[…]

Roboty budowlane bez ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę – czy to możliwe?

Z takim pytaniem zwrócił się do mnie wieloletni Klient, zamierzający jak najszybciej przystąpić do realizacji inwestycji budowlanej, w związku z naciskami ze strony pozostałych inwestorów. Odpowiedź brzmi tak. W aktualnym stanie prawnym, roboty budowlane można rozpocząć na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, która nie jest ostateczna. Wynika to jednoznacznie z brzmienia art. 28 ust. 1 Read more about Roboty budowlane bez ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę – czy to możliwe?[…]

Budowa garażu z poddaszem użytkowym

W swojej codziennej praktyce zawodowej spotykam się różnymi problemami prawnymi odnoszącymi się do kwestii możliwości wzniesienia budynku bez zezwolenia. W ostatnim czasie Kancelaria otrzymała zapytanie od jednego z Klientów, czy może on dobudować garaż z poddaszem użytkowym o powierzchni ok 40 m kwadratowych do budynku mieszkalnego według własnego uznania, czy też inwestycja ta wymaga otrzymania Read more about Budowa garażu z poddaszem użytkowym[…]

Uproszczona egzekucja z nieruchomości

Jak wskazywałem uprzednio we wpisie z dnia 27 czerwca 2017 roku (http://adwokat-lachowicz.pl/2017/06/27/zakup-nieruchomosci-w-drodze-licytacji-komorniczej/) przepisy KPC przewidują jako wyodrębniony sposób egzekucji świadczeń pieniężnych uproszczoną egzekucję z nieruchomości. Komornik stosuje ją w przypadkach, gdy przedmiotem egzekucji jest: niezabudowana nieruchomość gruntowa, nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym lub użytkowym, jeżeli w chwili złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji nie dokonano zawiadomienia o Read more about Uproszczona egzekucja z nieruchomości[…]

Zakup nieruchomości w drodze licytacji komorniczej

Wiele osób chcąc zaoszczędzić decyduje się na zakup nieruchomości w drodze licytacji komorniczej. Wbrew powszechnemu przekonaniu nie jest to wcale skomplikowane i nie powinno nastręczać zbyt wielu problemów. Ważne, aby znaleźć tę odpowiednią i zebrać o niej jak najwięcej informacji. Gdzie zasięgnąć bliższych informacji o nieruchomości? W celu uzyskania bliższych informacji o nieruchomości oferowanej do Read more about Zakup nieruchomości w drodze licytacji komorniczej[…]

Problem z księgą wieczystą

Wszelkie transakcje związane z obrotem nieruchomościami wymagają solidnego przygotowania się w zakresie kompletowanej dokumentacji. Podstawą jest m.in. uzyskanie odpisu księgi wieczystej. Z założenia księgi wieczyste prowadzone są w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości, wynikają z nich także pewne domniemania. Co jednak w sytuacji, gdy informacje ujawnione w księgach nie odpowiadają rzeczywistości? Nie obejdzie się bez Read more about Problem z księgą wieczystą[…]

Od zatwierdzonego projektu budowlanego można odstąpić

Inwestorzy w trakcie realizacji zamierzeń napotykają nierzadko na trudności, które zmuszają ich do odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Od tego czy odstąpienie  to będzie istotne czy nieistotne zależy czasochłonność tych kroków. Rozstrzyga o tym każdorazowo projektant. Jeśli zakwalifikuje zamierzone odstąpienie jako istotne, konieczne będzie uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia Read more about Od zatwierdzonego projektu budowlanego można odstąpić[…]