Czy małżonkowie mogą dokonać częściowego podziału majątku wspólnego przed ustanowieniem przez Sąd rozdzielności majątkowej?

Zagadnienie prawne zawarte w tytule niniejszego wpisu doczekało się ciekawego rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy. Problem prawny powstał na kanwie sprawy o podział majątku między małżonkami, w której Sąd Rejonowy wydał postanowienie, którym dokonał podziału tego majątku między małżonkami po ustanowieniu między nimi rozdzielności majątkowej. Kilka lat wcześniej, w wyroku ustalającym rozdzielność majątkową (wrzesień 2010 roku), Read more about Czy małżonkowie mogą dokonać częściowego podziału majątku wspólnego przed ustanowieniem przez Sąd rozdzielności majątkowej?[…]

Co z tym pełnomocnictwem

Klienci Kancelarii często zwracają się do mnie z prośbą o przygotowanie projektów naróżniejszych pełnomocnictw, od bardzo ogólnych, do szczegółowych, uprawniających osoby umocowane do bardzo konkretnych zachowań. Kwestia pełnomocnictwa nastręcza im przy tym sporo problemów. Kwestie związane z pełnomocnictwem postanowiłem zatem pokrótce opisać. Pełnomocnictwo jest w prawie polskim jedną z form przedstawicielstwa, któregorego regulacja prawna znajduje Read more about Co z tym pełnomocnictwem[…]