Do kiedy można złożyć oświadczenie o zamiarze działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego?

Kilka dni temu do mojej Kancelarii Adwokackiej we Wrocławiu wpłynęła korespondencja z jednego z wrocławskich Sądów Rejonowych zawierająca odpis zarządzenia o wyznaczeniu mnie pełnomocnickiem z urzędu dla pokrzywdzonej. Jak zwykle w takich sytuacjach pierwszą czynnością, jaką wykonuję jest zamówienie akt do czytelni celem zapoznania się ze sprawą. Nie inaczej było w tym przypadku. Po przejrzeniu Read more about Do kiedy można złożyć oświadczenie o zamiarze działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego?[…]

Wynagrodzenie za posadowienie instalacji przesyłowych na prywatnych gruntach

Na gruncie postępowań sądowych związanych z probelmatyką posadowienia na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych urządzeń przesyłowych wyłania się często problem odpowiedniego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. Sądy orzekające w tych sprawach nierzadko mają przy tym wątpliwość, jak ustalać wynagrodzenie, za jakie obciążenie nieruchomości się należy: czy tylko za pas eksploatacyjny niezbędny przedsiębiorstwu przesyłowemu do Read more about Wynagrodzenie za posadowienie instalacji przesyłowych na prywatnych gruntach[…]

Czy na postanowienie Sądu w przedmiocie odmowy wyznaczenia pełnomocnika z urzędu w postępowaniu karnym przysługuje zażalenie?

W codziennych zmaganiach obywateli z wymiarem sprawiedliwości  często spotykana jest sytuacja, w której strona wnioskując o przyznanie jej pełnomocnika z urzędu w postępowaniu karnym, uzyskuje od Sądu odpowiedź negatywną. Rodzi się wówczas zasadnicze pytanie, czy postanowienia wydawane w tym zakresie podlegają zaskarżeniu, czy też wniesienie środka odwoławczego jest niedopuszczalne? Choć często pod postanowieniami, o jakich Read more about Czy na postanowienie Sądu w przedmiocie odmowy wyznaczenia pełnomocnika z urzędu w postępowaniu karnym przysługuje zażalenie?[…]

Kiedy sprzedając nieruchomość unikniemy opodatkowania PIT

Co do zasady sprzedaż nieruchomości rodzi po stronie sprzedającego obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Do konkluzji takiej skłania przede wszystkim art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.). Wynika z niego, że jeżeli od nabycia nieruchomości (jej części, udziału, spółdzielczego własnościowego Read more about Kiedy sprzedając nieruchomość unikniemy opodatkowania PIT[…]

Czy małżonkowie mogą dokonać częściowego podziału majątku wspólnego przed ustanowieniem przez Sąd rozdzielności majątkowej?

Zagadnienie prawne zawarte w tytule niniejszego wpisu doczekało się ciekawego rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy. Problem prawny powstał na kanwie sprawy o podział majątku między małżonkami, w której Sąd Rejonowy wydał postanowienie, którym dokonał podziału tego majątku między małżonkami po ustanowieniu między nimi rozdzielności majątkowej. Kilka lat wcześniej, w wyroku ustalającym rozdzielność majątkową (wrzesień 2010 roku), Read more about Czy małżonkowie mogą dokonać częściowego podziału majątku wspólnego przed ustanowieniem przez Sąd rozdzielności majątkowej?[…]

Jak przekształcić działkę rolną w budowlaną

Zakup gruntu rolnego z zamiarem przekształcenia go w grunt budowlany stanowi jeden z najlepszych i najbardziej opłacalnych rodzajów inwestycji, przede wszytskim z uwagi na cenę metra kwadratowego gruntu rolnego, która zasadniczo jest znacznie niższa niż cena za metr kwadratowy działki budowlanej. Procedura przekaształceniowa może być jednak problematyczna i czasochłonna. Miejscowy plan zagodpodarowania przestrzennego. Inwestor w pierwszej kolejności Read more about Jak przekształcić działkę rolną w budowlaną[…]

Dokumenty niezbędne do przeniesienia własności nieruchomości

W związku z częstym udziałem przy transakcjach związanych z obrotem nieruchomości w swojej codziennej praktyce pomagam moim Klientom w kompletowaniu niezbędnej dokumentacji, wymaganej przez notariuszy przed sporządzeniem aktów notarialnych. Warto wiedzieć, które dokumenty są niezbędne. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI: odpis zwykły z księgi wieczystej, podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest: wypis aktu Read more about Dokumenty niezbędne do przeniesienia własności nieruchomości[…]

Czy zawartość alkoholu w 0,25 mg/l w wydychanym powietrzu to stan nietrzeźwości?

Postępowania karne dotyczące przestępstwa prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości w dalszym ciągu stanowią znaczną ilość spraw na wokandach polskich sądów. W praktyce często organy wymiaru sprawiedliwości muszą mierzyć się z oceną, czy w istocie doszło już do przestępstwa opisanego w art. 178a Kodeksu karnego, czy może mamy jeszcze do czynienia z wykroczeniem z art. 87 Kodeksu Read more about Czy zawartość alkoholu w 0,25 mg/l w wydychanym powietrzu to stan nietrzeźwości?[…]

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Przy okazji obrotu nieruchomościami coraz częściej Klienci Kancelarii zwracają się do mnie z prośbą o wyjaśnienie cóż to takiego świadectwo charakterystyki energetycznej. Pod pojęciem tym nie kryje się jednak coś wyjątkowo skomplikowanego. Termin ten wprowadzony został do polskiego ustawodawstwa z dniem 1 stycznia 2009 roku w związku z wdrożeniem dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Read more about Świadectwo charakterystyki energetycznej[…]

Roboty budowlane bez ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę – czy to możliwe?

Z takim pytaniem zwrócił się do mnie wieloletni Klient, zamierzający jak najszybciej przystąpić do realizacji inwestycji budowlanej, w związku z naciskami ze strony pozostałych inwestorów. Odpowiedź brzmi tak. W aktualnym stanie prawnym, roboty budowlane można rozpocząć na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, która nie jest ostateczna. Wynika to jednoznacznie z brzmienia art. 28 ust. 1 Read more about Roboty budowlane bez ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę – czy to możliwe?[…]