Kiedy sprzedając nieruchomość unikniemy opodatkowania PIT

Co do zasady sprzedaż nieruchomości rodzi po stronie sprzedającego obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Do konkluzji takiej skłania przede wszystkim art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.). Wynika z niego, że jeżeli od nabycia nieruchomości (jej części, udziału, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu czy prawa wieczystego użytkowania gruntów) nie upłynęło 5 lat, to powstaje przychód z odpłatnego zbycia. Analiza wskazanego przepisu prowadzić musi jednak do słusznej konkluzji, że jeżeli od nabycia nieruchomości upłynęło 5 lat, to sprzedaż takiej nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu PIT. Co ważne przy tym, okres 5-letni o jakim mowa musi być liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *