Pijanych kierowców należy dotkliwie karać…

…Z takiego założenia wychodzi ustawodawca każdorazowo nowelizując przepisy związane z tą materią. Jazda po alkoholu praktycznie zawsze wiąże się z konsekwencjami natury prawnej, a w zależności od zawartości alkoholu we krwi (lub wydychanym powietrzu) stanowić będzie wykroczenie lub przestępstwo. Sprawca zawsze kończy przy tym w sądzie.

Jeżeli podczas kontroli drogowej badanie kierowcy alkomatem wykaże, że ma ma on 0,1 do 0,25 mg/ml alkoholu w wydychanym powietrzu, to kierowca ten będzie odpowiadał za wykroczenie. Sąd orzeknie wobec niego jedną z kar przewidzianych w Kodeksie wykroczeń, a zatem karę aresztu albo grzywnę nie niższą niż 50 złotych. Co więcej Sąd zobligowany jest do orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do lat 3.

Jeżeli natomiast badanie kierowcy wykaże stężenie alkoholu powyżej 0,25 mg/ml, sprawca popełni przestępstwo, prawo jazdy zostanie zatrzymane i przesłane do starosty, a sprawa zostanie skierowania do rozpatrzenia przez Sąd. Kodeks karny w aktualnym brzmieniu przewiduje za ten czyn kary: grzywna, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3. Dodatkowo każdy skazany będzie musiał zapłacić co najmniej 5 000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, jak również straci uprawnienia do prowadzenia pojazdów na czas nie krótszy niż 3 lata. Od 1 stycznia 2017 r. Starosta może również skierować pijanego kierowcę na kurs reedukacyjny.

Jeśli zaś kierowca znajdujący się pod wpływem alkoholu spowoduje kolizję, w której ucierpią inni uczestnicy, kary mogą być znacznie surowsze.

Pamiętać należy, że nawet wypita lampka wina lub jeden kufel piwa do kolacji mogą spowodować dodatni wynik podczas kontroli alkomatem następnego dnia. Eliminacja alkoholu z krwi zależy od wielu czynników, np. od tego czy organizm jest wypoczęty, czy zmęczony po ciężkiej pracy, a także od ilości spożytych posiłków w ciągu dnia. Według powszechnie dostępnych wyników badań organizm spala średnio około 0,12 promila alkoholu na godzinę.

Choć omawiane przepisy są jednoznaczne i nie pozostawiają w zasadzie sądom luzu decyzyjnego, to jednak nie każdy przypadek jest taki sam i nie każdy zasługuje na jednakowe potępienie, o czym w kolejnym wpisie…

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *