Samodzielność obrońcy

W ramach świadczonych przeze mnie usług z zakresu prawa karnego spotykam się ze stanowiskiem Klientów lub ich bliskich, z którego wynika, że zrezygnowali oni z pomocy prawnej dotychczasowego obrońcy w sprawie, bo ten nie realizował przyjętej przez nich linii obrony.

Należny jednak pamiętać, że pozycja obrońcy w procesie karnym jest niezależna od oskarżonego (czy podejrzanego). Obrońca powołany jest do obrony Klienta, a więc strzeżenia jego interesów i praw w procesie karnym. W realizacji swych obowiązków pozostaje jednak samodzielny, a więc nie związywany wolą oskarżonego. Może zatem skutecznie podejmować czynności procesowe nawet wbrew stanowisku oskarżonego lub przy jego sprzeciwie, ale zawsze na jego korzyść. Oskarżony nie może zlecić obrońcy dokonania określonej czynności procesowej lub nakazać przyjęcia określonej linii obrony wbrew przekonaniu obrońcy w tym temacie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *